Situl ROSCI0220 „Săcuieni” a fost propus ca sit de importanţă comunitară (SCI) în iulie 2007 şi confirmat ca SCI în decembrie 2008.

Teritoriul aferent sitului a fost declarat sit de importanţă comunitară prin Ordinul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr.1964 din 13 decembrie 2007 (privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România). Suprafaţa sitului este de 733 ha, conform Formularului Standard versiunea 2011 (http://natura2000.mmediu.ro/site/124/rosci0220.html), fiind actualizat la 741 ha, conform Formularului Standard versiunea 2016.

Situl Natura2000 ROSCI0220 Săcuieni include rezervaţia naturală de interes naţional 2.184 Lacul Cicoş, situată în partea nordică a sitului. Suprafaţa ocupată de rezervaţia naturală este de 10 ha. Lacul Cicoş a fost declarat arie protejată prin Decizia nr. 22/1991, reconfirmată prin HCJ nr. 19/1995; rezervaţie naturală mixtă, de interes naţional, prin Legea nr. 5/2000. Este ocrotită şi Rezervatia de Stârci (Ardea cinerea cinerea) din pădurea seculară de stejari de la Săcueni, singura colonie de stârci care a mai rămas după regularizarea Văii Ierului – Avizul CMN – Academia Română nr. 812/CJ/08.08.2005.

Categories: NoutațiSăcueni