Situl Natura 2000 ROSCI0008 Betfia cu o suprafaţă de 1748 ha, este o arie de importanță comunitară, înfiinţată în baza Ordinului nr.1964/2007 al Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Rezervaţia 2.187 Locul fosilifer de pe Dealul Şomleului cu o suprafaţă de 5 ha este o arie protejată de importanță națională ce corespunde categoriei a IV-a IUCN-Uniunea Mondială pentru Conservarea Naturii, rezervație naturală de tip paleontologic, situată în județul Bihor, pe teritoriul administrativ al comunei Sânmartin

Categories: BetfiaNoutați