Rețeaua Natura 2000 este instrumentul principal al Uniunii Europene pentru conservarea naturii. Este o rețea de zone naturale sau semi-naturale, unde atât specii de plante și animale vulnerabile dar și habitate naturale trebuie protejate.

Scopul rețelei Natura 2000 este acela de a proteja biodiversitatea continentului european, și implicit a României, precum și de a promova activități economice benefice pentru conservarea biodiversității.

Efectele creerii acestei rețele sunt acelea de menținere și conservare a anumitor tipuri de habitate naturale și specii prioritare. Într-un sit Natura 2000 toate activitățile umane pot continua dacă acestea sunt realizate într-un mod durabil și nu afectează speciile și habitatele de interes comunitar. Nu există restricții dacă nu se înlocuiesc speciile pentru care a fost declarat situl cu alte specii. Conservarea speciilor și a habitatelor prioritare poate fi compatibilă cu activitățile umane armonios administrate, cum ar fi: turismul, vânătoarea, exploatarea durabilă a pădurilor etc., oferind totodată posibilități suplimentare de desfășurare a unor activități umane (recreative, etichetarea si vânzarea produselor naturale din zonă etc.).

Până la apariția OUG75/2018 ECOTOP a fost custode și administrator a trei situri Natura2000: ROSCI0008 Betfia, ROSCI0220 Săcueni și ROSCI0322 Muntele Șes.

La ora actuală aceste arii protejate sunt administrate de Agenția Națională pentru Arii Protejate – ANANP, dar organizația noastră se implică în continuare în activitățile de conservare a biodiversității acestori situri.

20191114_125758

Muntele Șes – ROSCI0322

Scurtă descriere Aria naturală protejată ROSCI0322 ”Muntele Șes” este sit de importanță comunitară, desemnat prin Ordinul MMDD nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță…
DSCN3279

Săcuieni – ROSCI0220

Situl ROSCI0220 „Săcuieni” a fost propus ca sit de importanţă comunitară (SCI) în iulie 2007 şi confirmat ca SCI în decembrie 2008. Teritoriul aferent sitului a fost declarat sit de…
DSCN0046

Betfia – ROSCI0008

Situl Natura 2000 ROSCI0008 Betfia cu o suprafaţă de 1748 ha, este o arie de importanță comunitară, înfiinţată în baza Ordinului nr.1964/2007 al Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile privind instituirea…
Categories: Natura 2000