Scurtă descriere

Aria naturală protejată ROSCI0322 ”Muntele Șes” este sit de importanță comunitară, desemnat prin Ordinul MMDD nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.
Are o suprafață de 34881 ha și se întinde pe teritoriul a trei județe: Bihor, Sălaj și Cluj.
În situl de importanță comunitară sunt incluse 5 rezervații naturale: Rezervația naturală “Mlaștina de la Iaz”, Rezervația paleontologică “Valea Lionii – Peștiș”, Rezervația paleontologică “Gruiul Petrii” Lugașu de Sus, Rezervaţia paleontologică “Corniţel”, Rezervația peisagistică “Tusa – Barcău”.

Specii și habitate

Situl Natura 2000 ROSCI0322 „Muntele Şes” a fost declarat pentru conservarea a 20 tipuri de habitate de importanţă comunitară (păduri, pajişti, stâncării, comunităţi de lizieră, comunităţi ripariene, mlaştini), a 3 specii de mamifere (râs, lup, liliac comun), a 2 specii de herpetofaună (tritonul cu creastă, izvoraşul cu burtă galbenă), 5 specii de nevertebrate (racul de ponoare, carabul amfibiu, croitorul fagului, cosaşul lui Stys, rădaşca), 3 specii de briofite. În afara acestora, pe teritoriul protejat se regăsesc numeroase alte specii de plante şi de animale de interes conservativ național, dintre care majoritatea incluse în Listele Roşii a speciilor rare, vulnerabile, periclitate din România.

Dtalii – link catre fisa sitului descriere mai amanuntita etc

Categories: Muntele ȘesNoutați