Începând cu data de 15.05.2021 ECOTOP Oradea a derulat  proiectul Călătorind prin arii protejate în județul Bihor finanțat de Fundația pentru Parteneriat Miercurea Ciuc prin programul Spații verzi, componenta Arii naturale protejate.

Scopul proiectului

Creșterea gradului de implicare a copiilor și tinerilor din comunitățile de pe teritoriul siturilor Natura2000 din județul Bihor în activități de promovare a ariilor protejate , prin intermediul artei fotografice și a activităților de educație nonformală.

Partenerii noștri în acest proiect sunt Centrul pentru Arii protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor  -filiala Pădurea Craiului, APS Aqua Crisius și Palatul Copiilor Oradea.

Principalele activități vor fi derulate în siturile Natura2000 din județul Bihor.

Obiectivele proiectului:

  1. Promovarea unui număr cât mai mare de situri Natura2000 prin intermediul filmelor de prezentare realizate de elevii localităților care se află în aceste situri.
  2. Creşterea nivelului de conştientizare şi implicare a cel puţin 300 de tineri din zona rurală a judeţului Bihor prin activităţi de  promovare a ariilor protejate şi de educaţie pentru mediu.
  3. Creşterea gradului de responsabilizare a cel puţin 150 de tineri faţă de mediul înconjurător, prin activităţi practice de tip junior ranger derulate în natură , pe teritoriul unui sit Natura 2000
  4. Îmbunătăţirea gradului de informare a cel puţin 1000 de cetăţeni privind conceptul de arie protejată, sit Natura2000, până la finalul proiectului.

Activitățile principale:

 – Reamenajarea potecii tematice Lacul Cicos. A fost curățată  vegetația care a invadat poteca, au fost amplasate  panourile  mici,  mărimea A4 care prezintă speciile de plante și animale din rezervație.

– Au fost derulate activități de  monitorizare a biodiversității din siturile Natura 2000 care au fost în administrarea organizației.

– A fost realizat  Quizul online, accesibil pe quiz.ecotoporadea.ro . Tema jocului este legată de siturile Natura2000 (Sacueni, Betfia, Mutele Șes, Padurea Craiului și Valea Iadei). Intrebările se  referă la floră, faună, geologie, turism, mesteșuguri și obiceiuri etc.

– Concursul de filme de prezentare a siturilor Natura2000 din județul Bihor nu a fost un succes. Din cauza problemelor din învățământ create de pandemie, interesul elevilor și al profesorilor a fost foarte redus deși termenul de participare a fost prelungit de două ori, s-au înscris doar 4 echipe, iar calitatea materialelor trimise a lăsat mult de dorit. Nu a fost acordat niciun premiu, deoarece niciunul dintre materiale nu a atins punctajul minim necesar.

– Au fost amplasate cele 2 observatoare pentru păsări la cele două capete ale potecii tematice de la Lacul Cicoș.

Proiectul s-a derulat în perioada 15.05 – 15.10.2021

În perioada care urmează ECOTOP se va ocupa în continuare de ariile protejate avute în custodie, respectiv administrare împreună cu Asociația Pescarilor sportivi Aquacrisius, și de activități de educație și conștientizare în comunitățile din siturile Natura2000.

Categories: Educație ecologică