Proiectul ”Pași pentru comunități rurale funcționale” este implementat de Fundația pentru Cultură și Educație Ecologistă Ecotop Oradea cu sprijin financiar prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

Scopul urmărit prin proiect este creșterea capacității grupurilor vulnerabile din 10 comunități rurale multietnice din județul Bihor de a iniția și dezvolta în mod organizat activități care să conducă la participarea cetățenilor la luarea deciziilor, îmbunătățirea accesului la muncă, îmbunătățirea dialogului multicultural și creșterea performanțelor educaționale.

Obiectivele proiectului sunt:

Obiectiv 1

Crearea premiselor de comunități funcționale durabile în 10 comunități rurale multietnice din județul Bihor în timp de 28 luni.

Obiectiv 2

Dezvoltarea deprinderilor și cunoștințelor unui număr de 150 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile din 10 comunități rurale multietnice din județul Bihor în vederea accesării unui loc de muncă sau dezvoltării unei activități generatoare de venituri.

Obiectiv 3

Creșterea cu 20% a numărului de elevi aparținând grupurilor vulnerabile din 10 comunități rurale multietnice, care promovează examenul de evaluare națională.

Obiectiv 4

Îmbunătățirea sistemelor și practicilor de management organizațional și financiar ale solicitantului pe durata proiectului.

Activitățile vizează următoarele aspecte:

 • Facilitare, organizare, activare și împuternicire comunitară, timp de câte 15 luni în fiecare din comunitățile menționate: identificarea și mobilizarea resurselor din comunitate, susținerea și stimularea creării unui cadrul de acțiune favorabil, identificarea liderilor și formarea grupurilor de acțiune locală, identificarea și adresarea problemelor cu care se confruntă comunitatea, îmbunătățirea leadershipului colaborativ și personal, demararea inițiativelor de dezvoltare și a soluțiilor care vin din interiorul comunității, medierea între grupuri de interese și cooperare inter-instituțională, informare / comunicare către comunitate a diferitelor oportunități (programe de finanțare, ocupare pe piața muncii, antreprenoriat), asistarea actorilor locali în activități de dezvoltare locală, marketingul cultural multietnic și promovarea localității. În prima etapă de facilitare comunitară (aprilie 2021 – iunie 2022) sunt cuprinse localitățile Lugașu de Jos, Țețchea, Telechiu, batăr, Talpoș, Ciumeghiu, iar celelalte 5 localități intră în ciclul II de facilitare (mai 2022 – iulie 2023).
 • Sprijinirea antreprenoriatului local și a accesului pe piața muncii: consiliere în vederea ocupării unui loc de muncă, consiliere și susținere pentru înființarea de activități generatoare de venit;
 • Promovarea multiculturalității și a dialogului interetnic: realizarea și difuzarea a 6 filme documentare despre cultura, tradițiile și obiceiurile minorităților etnice, prezentând valori mai puțin cunoscute marelui public și care să contribuie la promovarea multiculturalității, înțelegerea reciprocă și dialogul interetnic;
 • Suport pentru creșterea gradului de promovare a ciclului gimnazial și accesul la liceu: activități de mentorat școlar pentru elevii claselor a VII-a și a VIII-a, evaluare psihologică și orientare școlară în carieră, activități de sprijin a elevilor cu risc de abandon școlar.

Când și unde?

Activitățile proiectului se derulează pe o perioadă de 30 de luni, în perioada martie 2021 – august 2023, în 10 comunități rurale multietnice din județul Bihor, după cum urmează:
  • Luncșoara (comuna Aușeu),
  • Lugașu de Jos, Lugașu de Sus (comuna Lugașu de Jos),
  • Țețchea, Telechiu (comuna Țețchea),
  • Batăr, Talpoș (comuna Batăr),
  • Ciumeghiu, Ghiorac (comuna Ciumeghiu),
  • Dobrești (comuna Dobrești)

„Proiectul este derulat de Fundația pentru Cultură și Educație Ecologistă Ecotop și beneficiază de o finanțare în valoare de 249,747.00 euro, prin programul Active Citizens Fund România finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.”