Informare către toţi ofertanţii

Fundaţia pentru Cultură şi Educaţie Ecologistă Ecotop Oradea informează prin prezenta că cererea de oferte privind atribuirea serviciiilor de amenajare puntce de observare floră şi faună, conform documentaţiei de atribuire ECO_ROHU53/02/24.08.2018 se anulează, din motive tehnice.

Cererea de oferte va fi reluată la o dată ulterioară, prin încărcarea pe pagina www.ecotoporadea.ro a unei noi invitatii de participare.

Cu stimă,
George Togor
Manager proiect

Descarca:  

Categories: NA-TU-RE- ROHU53