Începând cu data de 30.09.2017 proiectul Săcueni – Natură și comunitate , finanțat de Fundația pentru parteneriat Miercurea Ciuc și MOL România, în cadrul programului Spații verzi, componenta arii naturale protejate, s-a încheiat.

Proiectul cu valoarea totală de  28.842,00 lei, din care finanțarea reprezintă suma de 19920,00 lei, s-a derulat  în perioada 01.05.2017 – 30.09.2017 și a avut ca scop valorizarea durabilă a capitalului natural al sitului Natura 2000 ROSCI0220 Săcueni, prin activităţi de promovare, activităţi educaţionale şi activităţi de implicare a comunităţii locale.

Prima activitate din proiect a avut loc în data de 13.05 – concursul interșcolar pe teme de mediu , ECOCHALLENGE.

Concursul a avut loc la Săcueni. Au participat 18 echipe de câte 4 elevi de gimnaziu, însoțiți de câte un profesor coordonator, 9 echipe din Săcueni, 10 din Oradea, Cefa, Inand. Elevii au avut de rezolvat un chestionar teoretic și mai multe probe practice.

Concursul a făcut parte din seria activităților educaționale pe care ECOTOP le-a derulat în Situl Natura 2000 ROSCI0220 Săcueni, care se află în custodia ECOTOP din iulie 2016.

Au avut loc 16 activități sub genericul ”Școala pădurii”, pe parcursul celor 5 luni ale derulării activităților proiectului, cu participarea a peste 300 de elevi din Săcueni, și satele adiacente, și două școli din Oradea – școala Nicolae Balcescu și Liceul teoretic Friedrich Schiller.

A fost amenajat un traseu tematic de vizitare a rezervației de stârci de lângă Lacul Olosig, fiind amplasate patru panouri cu prezentarea biodiversității din areal, pe o distanță de cca 1,4km.

A fost degajat de vegetație traseul de vizitare al Rezervației Lacul Cicoș și revopsite marcajele de delimitare ale rezervației.

Proiectul “Natura2000 – formare pentru tineri, promovare pentru ariile protejate” finantat de Consiliul Judetean Bihor, a avut ca scop îmbunătățirea vizibilității și a implicării tinerilor în cunoașterea și promovarea siturilor Natura2000 Betfia, Săcueni și Muntele Șes.

Din totalul sumei solicitate pentru organizarea cursurilor de formare profesională și publicarea de materiale de promovare – 99100 lei, a fost aprobată spre finanțare suma de 10000lei, suficientă doar pentru publicara materialelor de promovare. A fost tipărită broșura de prezentare a ariei protejate ROSCI0220 Săcueni

La ora actuală sunt în curs de elaborare broșurile bilingve de prezentare a ariilor protejate ROSCI0008 Betfia și ROSCO322 Muntele Șes.

Începând din luna noiembrie ECOTOP se va muta în noul sediu de pe strada Graurilor nr 5, unde va fi și sediul administrației sitului Natura 2000 Muntele Șes.