Începând cu data de 15.04.2019 ECOTOP Oradea derulează proiectul Wildlife watch – implicarea tinerilor voluntari și copiilor în activități de monitorizare a biodiversității finanțat de Fundația pentru Parteneriat Miercurea Ciuc prin programul Spații verzi, componenta Arii naturale protejate.

Scopul proiectului

Creșterea gradului de implicare a copiilor și tinerilor din comunitățile de pe teritoriul siturilor Natura2000 în activități de monitorizare a biodiversității prin activități de tip Junior Ranger.

Partenerii noștri în acest proiect sunt Centrul pentru Arii protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor  -filiala Pădurea Craiului și Palatul Copiilor Oradea.

Principalele activități vor fi derulate în cele trei situri Natura 2000 aflate în custodia/administrarea ECOTOP: ROSCI0008 Betfia, ROSCI 0220 Săcueni și ROSCI0322 Muntele Șes.

Obiectivele proiectului

  1. Extinderea activităților de tip Junior Ranger începute de ECOTOP în anul 2012 în situl Natura2000 ROSCI0062 Pădurea Craiului pe teritoriul ariilor protejate ROSCI0220 Săcueni, ROSCI0008 Betfia, ROSCI 0332 Muntele Șes
  2. Extinderea activităților de monitorizare a biodiversității începute în siturile Natura 2000 ROSCI0008 Betfia și ROSCI0220 Săcueni în alte două situri Natura2000 – Muntele Șes și Pădurea Craiului.
  3. Implicarea a 5 tineri voluntari foști participanți la tabere JR în activități de monitoring cu 20 de participanți la activitățile proiectului.
  4. Promovarea activităților de protecția biodiversității la nivel județean și de România prin cele două concursuri – Ecochallenge, concurs județean și Concursul de ecologie ” Floare de Lotus” – național.

Activitățile principale:

  • organizarea concursului Ecochallenge – ediția XIX
  • activități de monitorizare a biodiversității din siturile Natura 2000 amintite
  • implicarea în organizarea concursului național de ecologie, ecoturism și protecția mediului ”Floare de lotus”
  • organizarea taberei Junior Ranger

Proiectul se va derula în perioada 15.04 – 15.09.2019

Categories: Wildlife Watch