Începând cu data de 01.04.2018 ECOTOP Oradea derulează proiectul Outdoor Academy – Educație și conștientizare în situl Natura2000 ROSCI0008 Betfia, finanțat de Fundația pentru parteneriat Miercurea Ciuc și MOL România, în cadrul programului Spații verzi, componenta arii naturale protejate.

Proiectul cu valoarea totală de  25574,00 lei, din care finanțarea reprezintă suma de 19620,00 lei, se va derula în perioada 01.04.2018 – 31.08.2018 și are ca scop valorizarea durabilă a capitalului natural al sitului Natura 2000 ROSCI0008 Betfia, prin implicarea comunității locale în  activităţi educaţionale şi  promovare a potențialului natural

Activitățile proiectului sunt concentrate pe activități educaționale întreprinse în școlile partenere – Școala gimnazială Floare de Lotus Sînmartin și Liceul Teoretic German Friedrich Schiller – atât activități indoor, de prezentare a sitului și a importanței acestuia cât și activități outdoor în sit, legate de monitorizarea populației de amfibieni și reptile, a populației de lilieci din Avenul Betfia, activități derulate cu sprijinul partenerilor de la Centrul pentru Cercetarea și Conservarea Liliecilor.

În cadrul proiectului va fi amenajată o potecă de vizitare turistică, marcată prin panouri cu prezentarea valorilor care sunt protejate și panouri cu imaginilke și denumirea speciior de plante și animale protejate în sit.

Obiectivele proiectului sunt:

  1. Implicarea unui număr de 250 de membri ai comunităților locale Oradea și Sânmartin în managementul ariei protejate prin acțiuni educaționale interactive pe parcursul derulării proiectului.
  2. Creşterea gradului de informare, conştientizare şi implicare a peste 500 de membri ai comunităţilor locale cu privire la conservarea biodiversităţii şi protejarea naturii în cadrul sitului Natura 2000 ROSCI0008 Betfia
  3. Creşterea vizibilităţii valorilor naturale din arealul sitului ROSCI0008 Betfia prin amenajarea unei poteci tematice, amplasarea de panori informative şi organizarea „Zilei Ariei protejate”.
Categories: Outdoor Academy